12 jul 2013 18:49

Invoering van een vergoeding voor het tweedelige kentekenbewijs

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet dat een vergoeding voor de afgifte van het tweedelige kentekenbewijs oplegt.

De vergoeding moet de bijkomende kosten compenseren voor het nieuwe tweedelige kentekenbewijs voor voertuigen en de huidge kosten voor de aanmaak en de aflevering van het kentekenbewijs. Vanaf september 2013 zal het kentekenbewijs voor voertuigen uit twee delen bestaan zodat fraude en oplichting geen kans krijgen. Een deel moet de bestuurder bewaren in het voertuig en het andere deel moet de eigenaar buiten het voertuig bewaren. Het voertuig kan enkel worden verkocht op vertoon van beide delen van het kentekenbewijs.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen