31 aug 2018 17:57

Invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen invoert.

Het voorontwerp kadert in het bijzonder in een aanbeveling van de bijzondere commissie 'Panama Papers'. Met het oog op een effectievere en efficiëntere strijd tegen de fiscale fraude dringt een harmonisering van de invorderingsprocedures zich op, om een grotere efficiëntie te verzekeren op het niveau van invordering. Aangezien de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën werd aangeduid als 'shared service center' voor de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen ingevorderd door de federale autoriteit, is het aangewezen om de invorderingsprocedures van de verschillende categorieën van vorderingen, waarmee zij is belast, te harmoniseren en te rationaliseren. Dit voorontwerp zorgt voor deze harmonisering en rationalisering door de invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.