07 okt 2016 16:19

Invoering vaste remgelden voor raadpleging van een arts-specialist bij chronische dermatologische aandoeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de invoering van vaste remgelden goed voor de raadpleging van een arts-specialist door patiënten met een chronische dermatologische aandoening.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt voor om voor de raadpleging arts-specialist vaste remgelden in te voeren, namelijk drie euro voor voorkeursgerechtigden en twaalf euro voor niet-voorkeursgerechtigden voor deze nieuwe verstrekking. Het gaat dan specifiek om de raadpleging van een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de dermatovenereologie voor een patiënt met een chronische dermatologische aandoening die systematisch met een antineoplastisch middel of een immunosuppressivum wordt behandeld.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994