14 jul 2023 17:39

Invoerverbod van jachttrofeeën van beschermde diersoorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed over de internationale handel in bedreigde dieren.

Met dit voorontwerp van wet wordt ingegaan op het verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een verbod op de invoer van jachttrofeeën van diersoorten die beschermd zijn door CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Er zullen geen invoervergunningen meer worden afgeleverd voor de invoer van jachttrofeeën van die soorten of populaties.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.