11 dec 2015 15:07

Inwerkingtreding artikel 5 van de wet die het Consulair Wetboek wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum weergeeft waarop artikel 5 in werking treedt van de wet van 10 augustus tot wijziging van het Consulair Wetboek.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk en de politieoperaties in België heeft de ministerraad van 16 januari 2015 twaalf maatregelen genomen om de strijd tegen het terrorisme op te voeren. In dat kader zorgt de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek dat de intrekking, ongeldigverklaring of weigering van afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument mogelijk is onder bepaalde specifieke voorwaarden. Deze maatregel moet vermijden dat houders van een Belgisch paspoort of reisdocument naar het buitenland vertrekken om terreurdaden te plegen of om zich bij terreurorganisaties te vervoegen. 

De wet van 10 augustus 2015 trad, met uitzondering van artikel 5, in werking op 24 augustus 2015. Artikel 5 bepaalt dat de initiële beslissing tot weigering van afgifte, tot intrekking of ongeldigverklaring van een identiteitskaart door de minister van Binnenlandse Zaken automatisch leidt tot weigering van de afgifte, tot intrekking of ongeldigverklaring van het Belgisch paspoort of reisdocument van de betrokken persoon door de minister van Buitenlandse Zaken. Dit zal in werking treden de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.