11 jan 2013 14:35

Inwerkingtreding van de erkenningsprocedure voor logopedisten en orthoptisten

De ministerraad keurt vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erkenningsprocedure voor het beroep van logopedist en orthoptist in werking laten treden.

De erkenning garandeert dat logopedisten en orthoptisten (kinesisten voor de ogen) een erkende beroepsopleiding, een permanente bijscholing en opleiding volgen. Dankzij de erkenning kunnen logopedisten en orthoptisten hun beroep makkelijker in het buitenland uitoefenen: zo beschikken ze over een duidelijk statuut voor hun eventuele buitenlandse werkgevers. De ontwerpen van koninklijk besluit creëren een wettelijk kader dat het beroep beschermt en de patiënten professionele diensten garandeert. De erkenningsprocedures vatten aan op 2 april 2013.
 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van logopedist

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van logopedist

idem voor het beroep van orthoptist