11 jan 2013 15:57

Ministerraad van 11 januari 2013

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad hebben minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle de maatregel toegelicht die gepensioneerden, die een lange loopbaan achter de rug hebben, toelaat om na hun 65ste onbeperkt bij te verdienen met behoud van het pensioen. De cumulregels zijn eveneens versoepeld voor zelfstandigen die na hun pensioen blijven voortwerken.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom gaf vervolgens uitleg over twee voorontwerpen van wet die de Wet Lejeune verstrengen op het vlak van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De twee voorontwerpen zijn nu definitief door de ministerraad goedgekeurd. Veroordeelden voor ernstige misdrijven die de dood tot gevolg hebben, moeten ten minste de helft van hun straf uitzitten voor ze in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook de procedure wordt strenger: voortaan zullen de vijf rechters van de rechtbank van eerste aanleg unaniem moeten instemmen met de voorwaardelijke vrijlating.