11 jan 2013 11:24

Toegelaten activiteiten voor gepensioneerde zelfstandigen

De ministerraad voert een aantal maatregelen uit over de toegelaten activiteiten voor gepensioneerden in het pensioenstelsel van de zelfstandigen.

Voor gepensioneerde zelfstandigen van 65 jaar en ouder die een beroepsloopbaan doorliepen van 42 jaar en meer wordt de inkomensgrens afgeschaft.

In de andere gevallen (jonger dan 65 jaar of geen loopbaan van 42 jaar)  wordt de inkomensgrens geïndexeerd. De sancties bij overschrijding worden soepeler: het percentage waaronder het pensioenverlies proportioneel wordt berekend met de overschrijding van de inkomenslimiet, verhoogt van 15% tot 25%.

Verder worden een paar vereenvoudigingen ingevoerd:

  • per kalenderjaar wordt maar een grens in aanmerking genomen (behalve voor het jaar van de 65ste verjaardag)
  • de definitie van inkomsten en de cumul van een pensioen met andere sociale uitkeringen worden geharmoniseerd
  • de aangifte van een activiteit wordt geharmoniseerd en vereenvoudigd

De maatregelen treden op 1 januari 2013 in werking.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen