11 jan 2013 14:37

Vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen - tweede lezing

De ministerraad keurt, in tweede lezing en op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verpleegkundigen een vergoeding toekent voor het volgen van een continue opleiding.

De vergoeding bedraagt 175 euro per jaar en kan worden toegekend aan:

  • de loontrekkende en zelfstandige verpleegkundige die in hoofdberoep als thuisverpleegkundige werkt
  • en die een tegemoetkoming van het RIZIV ontvangt voor het gebruik van een softwarepakket.

De verpleegkundige moet aantonen dat hij in het jaar voor de aanvraag een erkende opleiding van ten minste vijf uur heeft gevolgd, waarvan twee uur over de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen of over andere bepaalde reglementeringen van de thuisverpleging. De andere opleidingen gaan over de praktijk van de zorgen die specifiek zijn voor elke verpleegkundige.
De maatregel trad in werking op 1 januari 2013 en betreft de opleidingen gevolgd sinds 2011. Ze is een eerste aanzet tot een accrediteringssysteem voor thuisverpleegkundigen in België en heeft als doel de zorgkwaliteit en de facturatie van de verzorging te verbeteren. De premie is bedoeld om de continue opleiding van thuisverpleegkundigen te stimuleren in het kader van het plan om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken (september 2008).