10 jan 2013 16:34

Overheidsoopdracht: uitbreiding van het opslagvermogen van de Shared Services

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Elio Di Rupo om het opslagvermogen van de gemeenschappelijke ICT-diensten (Shared Services) van de vier horizontale overheidsdiensten - FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Fedict, Personeel & Organisatie, Budget en Beheerscontrole -  uit te breiden.

Voor de uitbreiding van het opslagvermogen wordt een overheidsopdracht uitgeschreven.