11 jan 2013 11:25

Werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het globale budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen in 2013 vast.

De ministerraad legt het globale budget 2013 voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen vast op 7 793 958 398 euro. De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed.