26 sep 2013 18:01

Inwerkingtreding van de wet op de uitoefening van het beroep van landmeter-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Kmo's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding van de wet betreffende de uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon vastlegt.

De wet van 18 juli 2013 betreffende de uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon  treedt in werking op 1 januari 2014.