22 jan 2014 17:42

Inwerkingtreding van de wet op de uitoefening van het beroep van landmeter-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Kmo's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding van de wet betreffende de uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon vastlegt.

De wet van 18 juli 2013 betreffende de uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon  treedt in werking op 1 juli 2014. De oorspronkelijk geplande inwerkingtreding op 1 januari 2014 wordt uitgesteld, om verzekeringsmaatschappijen en landmeters voldoende tijd te geven om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen.