17 nov 2023 17:00

Inwerkingtreding van erkenningsplicht voor praktijkassistenten – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de erkenningsplicht voor het paramedische beroep van praktijkassistent.

Het koninklijk besluit is nodig conform de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. De datum wordt vastgesteld op 1 mei 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.