17 jul 2015 19:02

Inzet van Belgische instructeurs in Kinshasa voor de 'Groupement des écoles supérieures militaires'

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de inzet van drie Belgische instructeurs tijdens een periode van drie maanden in Kinshasa, in het kader van de steun aan het heropstarten van de 'Groupement des écoles supérieures militaires (GESM)'.

In dit kader zullen, in de continuïteit van de reeds geleverde inspanningen, van begin augustus tot eind oktober 2015 opnieuw drie Belgische instructeurs ingezet worden in de Ecole de Commandement et d'Etat-Major in Kinshasa.
Hun opdracht zal progressief evolueren van een onderwijsopdracht naar een coachingopdracht om op termijn de GESM in staat te stellen autonoom de voortgezette vorming van hogere officieren op zich te nemen.

De instructeurs krijgen het administratieve en financiële statuut deelstand militaire bijstand – KB 03, coëfficiënt 2.