25 jan 2019 16:44

Inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou in Burkina Faso.

Rekening houdend met de verslechterde veiligheidscontext werden verschillende zendingen (SACA, DFACT) georganiseerd naar Ouagadougou om de veiligheidsvoorziening van de post te versterken. Ook de vooruitzichten op basis van de dreigingsanalyses en de lopende veiligheidswerkzaamheden aan de ambassade doen vermoeden dat er nog voor een onbepaalde tijd sprake zal zijn van een verhoogd risico. De inzet van een specifiek beveiligingsdetachement van Defensie vanaf begin 2019 is dan ook noodzakelijk en gerechtvaardigd.

Een team van maximaal acht militairen zal worden ingezet voor de eerste rotatie van drie maanden. De exacte samenstelling van deze ploeg voor de volgende rotaties zal worden geëvalueerd en eventueel verlaagd. Deze inzet wordt initieel voorzien tot en met 31 december 2019, gevolgd door een evaluatie.