13 jun 2013 16:52

Inzet van een detachement F-16 in het kader van het Interim Air Policing Solution voor de Baltische staten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een detachement F-16 in te zetten in de VN-operatie Baltic Air Policing om het luchtruim van de Baltische staten te verdedigen.

Vier F-16 en een detachement van een vijftigtal militairen en twee militairen worden van einde augustus tot begin januari 2014 ingezet bij het Control and Reporting Centre. De militairen krijgen het statuut operationele inzet - observatieopdracht (KB 03, coëfficiënt 2).