30 jan 2015 12:39

Inzet van een planningsteam in het kader van de internationale coalitie tegen DAESH

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Steven Vandeput om een planningsteam in te zetten met het oog op het voorbereiden van de inzet van een detachement "train and advise" in 2015, in het kader van de internationale coalitie tegen  DAESH in Irak. 

Het gaat nu om de ontplooiing van een planningsteam van twee militairen in het coalitiehoofdkwartier van de speciale operaties in Bagdad en een planningsofficier in het coalitiehoofdkwartier in Koeweit. Deze drie militairen worden zo spoedig mogelijk ingezet om de ontplooiing van een detachement "train and advise" te analyseren, voor te bereiden en te coördineren.  

Het personeel dat in Bagdad wordt ingezet krijgt het statuut operationele inzet, passief gewapende inzet (KB-03 –coëfficiënt 4) toegekend. De officier in Koeweit wordt ingezet onder  het statuut operationele inzet, inzet buiten de inzetzone (KB-03 – coëfficiënt 2).