29 nov 2002 17:00

Inzet van inspecteurs in Irak

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de beperkte deelname van Belgische militaire experts aan UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission) in Irak.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de beperkte deelname van Belgische militaire experts aan UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission) in Irak.

Het gaat om de deelname van twee Belgische inspecteurs, elk voor een periode van zes weken. Deze experts zullen door de VN worden aangesteld en werken onder VN-mandaat. België heeft zich steeds voorstander getoond van een vreedzame oplossing van het conflict tussen Irak en de VS, door de aanstelling van nieuwe ontwapeningsinspecteurs onder VN-mandaat. Op politiek-militair vlak is de Belgische deelname belangrijk. België nam in het verleden reeds met enkele specialisten deel aan de wapeninspecties in Irak, onder de vlag van UNSCOM (*). (*) UNSCOM : United Nations Special Commission.