20 nov 2002 16:00

Ioniserende straling

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen (**).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen (**).

De belangrijkste wijziging die door dit koninklijk besluit wordt ingevoerd heeft betrekking op de maximale dosis straling van producten (***). Bovendien corrigeert dit ontwerp een reeks zuiver formele vergissingen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002. (**) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. (***) het koninklijk besluit van 12 maart 2002 zet de Europese richtlijn 1999/2/EC niet op exhaustieve manier om voor wat de adviezen van het Wetenschappelijk Comité (Scientific Committee on Food) betreft.