25 jul 2008 12:45

ISAF

Zending van F-16's naar Afghanistan om steun te verlenen aan ISAF-troepen

Zending van F-16's naar Afghanistan om steun te verlenen aan ISAF-troepen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem de beslissing bekrachtigd en verscheidene uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd om Belgische F-16's naar Afghanistan te zenden om er steun te verlenen aan ISAF (International Security Assistance Force).

De ministerraad had al op 1 februari 2008 het principe goedgekeurd om vanaf 1 september 2008 vier F-16 jagers en een detachement van 100 militairen in samenwerking met Nederland te sturen.

België zal tijdens de fase van stabilisering van de missie, F-16's op de basis van Kandahar inzetten in samenwerking met Frankrijk en Nederland, om tegemoet te komen aan de behoefte van ISAF om over bijkomende vliegtuigen te beschikken in het zuiden van Afghanistan. De aanwezigheid van die vliegtuigen is nodig om de troepen van ISAF vanuit de lucht te steunen.

De eerste fase van de ontpooiing bestaat uit de voorbereiding van het terrein zoat de F-16's hun opdrachten kunnen uitvoeren. Daarna zal men er via zee- en wegtransport  materiaal heensturen om een Belgisch cantonnement te bouwen. Een detachement constructiegenie van een 55-tal personen zal vanaf 3 augustus 2008 tijdelijk in plaats worden gesteld om de werken uit te voeren.

In de tweede fase zal een operationeel detachement van een honderdtal personen samen met de F-16's worden opgesteld om de opdracht van de F-16's aan te vatten. Dat detachement wordt vanaf 1 september 2008 voor zes maanden ingezet, vervolgens kan de ministerraad de opdracht verlengen.

Door de inzetregels en de beperkingen die België oplegt, kunnen de piloten opdrachten uitvoeren binnen het strikte kader van de ISAF-operaties en steun verlenen aan geallieerden van de NAVO wanneer ze zich in een levensbedreigende situatie bevinden.