05 sep 2003 17:00

ISAF IV

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van het afsluiten van een dienstencontract voor de luchttransportcapaciteit onder de vorm van één rotatie ANTONOV 124. Het contract is bestemd voor de complementaire inplaatsstelling van het Belgische detachement in het kader van de Belgische deelname aan de internationale beveiligingsmacht ISAF IV (*), ter opvolging van ISAFIII (**), in Afghanistan.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van het afsluiten van een dienstencontract voor de luchttransportcapaciteit onder de vorm van één rotatie ANTONOV 124. Het contract is bestemd voor de complementaire inplaatsstelling van het Belgische detachement in het kader van de Belgische deelname aan de internationale beveiligingsmacht ISAF IV (*), ter opvolging van ISAFIII (**), in Afghanistan.

Het contract werd gegund aan de inschrijver Coyne Airways LTD, voor een bedrag van 156.100 euro. (*) International Security Assistance Force. (**) De Ministerraad van 20/11/2002 besliste dat België zou deelnemen aan ISAF III en de Raad van 21 mei 2003 besliste dat België vanaf augustus zou deelnemen aan ISAF IV.