07 dec 2012 18:14

Jaarlijks verlof voor jongeren met een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van werk Monica De Conick een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de jongeren die werken met een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling onderwerpt aan het stelsel voor jaarlijks verlof voor werkmeners. Ook de jongeren met een opleidingsovereenkomst voor brugprojecten vallen hieronder.

De mininsterraad onderwerpt alle jongeren die met een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling of met een opleiding erkend door het gewest of de gemeenschap aan de slag zijn, aan hetzelfde stelsel voor jaarlijks verlof van werknemers.

Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders