15 jul 2022 19:09

Jaarlijkse heffingen ten bate van het FANC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed over heffingen op kernenergie en radioactief afval.

Het voorontwerp van wet houdt verband met de heffingen die worden geheven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). 

In de eerste plaats wordt er een nieuwe heffing ingevoerd voor installaties voor berging van radioactief afval aan de oppervlakte in exploitatie.

In de tweede plaats voorziet het voorontwerp in de indexering van de heffingen ten laste van de exploitanten van vermogensreactoren. Met ingang van 2023, worden deze gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage van 3%.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.