04 nov 2020 13:22

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem in eerste lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van een jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Het gaat om een nieuwe taks die in het Wetboek diverse rechten en taksen wordt ingeschreven.

De heffingsgrondslag voor de nieuwe taks is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op effectenrekeningen. Alle financiële instrumenten op de rekeningen zijn belastbaar. Elke effectenrekening zal als een apart belastbaar voorwerp worden beschouwd. 

Indien de waarde van de financiële instrumenten niet hoger is dan 1 miljoen euro is geen taks verschuldigd.

De eerste referentieperiode begint op de datum van de inwerkingtreding van de wet en eindigt op 30 september 2021.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en zal daarna opnieuw worden voorgelegd aan de ministerraad.