17 dec 2009 14:41

Jaarlijkse vakantie

Gelijkstelling inzake jaarlijkse vakantie naar aanleiding van de tijdelijke maatregelen voor de vermindering van de arbeidsduur

Gelijkstelling inzake jaarlijkse vakantie naar aanleiding van de tijdelijke maatregelen voor de vermindering van de arbeidsduur

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de gelijkstelling van jaarlijkse vakantie regelt naar aanleiding van de uitvoering van tijdelijke maatregelen voor de vermindering van de arbeidsduur in tijden van crisis (*). Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet bepaalt dat de periodes waarin de arbeidsduur wordt verminderd gelijkgesteld zijn aan de werkelijke arbeidsprestaties. De bedoeling van het voorstel is om de gevolgen van de maatregelen voor de tijdelijke vermindering van arbeidsprestaties in tijden van crisis niet te laten doorwegen op het recht op jaarlijkse vakantie.

(*)  tot wijziging van art. 14, 16, 18, 20, 21, 38bis, 41, 43 van het kb van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.