26 jul 2012 17:34

Jaarverslag 2011 van het Agentschap van de Schuld

Het Agentschap van de Schuld heeft zijn Jaarverslag over 2011 gepubliceerd onder http://www.debtagency.be/Pdf/rpt2011nl.pdf. Het Agentschap van de Schuld is belast met het beheer van de federale staatsschuld. Zijn voornaamste doelstelling is om de financiële kost van de federale Staatsschuld zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de marktrisico's en operationele risico's en conform de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid.

Terwijl men hoopte dat het herstel van de economische groei zich verder zou doorzetten, werd 2011 voornamelijk gekenmerkt door een vertraging van de wereldeconomie en door een schuldencrisis in bepaalde landen van de eurozone, wat een weerslag had op de Belgische economie.
Hoe speelde het Agentschap daarop in met zijn financieringsbeleid in 2011 en wat waren de strategische aandachtspunten van het Agentschap in 2011? In het Jaarverslag vindt u de antwoorden op die vragen.