14 jul 2022 10:47

Jaarverslag 2021 van de RSZ staat online

Sinds vandaag staat het jaarverslag van de RSZ voor 2021 online.

Corona

Jammer genoeg hing de lange schaduw van corona nog over veel van de activiteiten in 2021. Zo ontwikkelde de RSZ opnieuw IT-toepassingen die de economische steunmaatregelen van de federale regering ondersteunden. Ook de applicatie om het verplichte telewerk aan te geven, was een RSZ-product.

Nadat de RSZ in 2020 al voor 1,354 miljard euro uitstel van betaling en 332,64 miljoen euro crisissteun had toegekend werd er in 2021 voor 337 miljoen aanvullende steun- en herstelmaatregelen uitgevoerd. Het werk van de RSZ-inspectie en de interne controlediensten werd opnieuw meer geconcentreerd op de fraudebestrijding en er werd hierdoor voor 34,8 miljoen euro extra sociale bijdragen ingevorderd (totaal: 174,3 miljoen euro).

Onze data-analisten koppelden RSZ-gegevens aan data van Sciensano, om besmettingshaarden bij werkgevers op het spoor te komen. Met die data ging de inspectie aan de slag voor gerichte COVID-inspecties, in samenwerking met de andere inspectiediensten.  

De crisis voorbij?

Toch waren er ook tekenen dat het ergste van de crisis voorbij was. Het aantal nieuwe werkgevers nam weer toe en ook de geïnde bijdragen stegen opnieuw, na de dip van 2020.

Daarnaast stond 2021 bij de RSZ in het teken van de Tree of Trust, een communicatiecampagne die de unieke rol van sociale zekerheid in de kijker plaatste. De boom waar de campagnetitel naar verwijst, is een sprekend beeld van de solidariteit waar we in tijden van tegenslag allemaal onder kunnen schuilen.

Meer informatie

Lees het volledige verslag op www.rszjaarverslag.be