05 okt 2012 19:51

Jaarverslag over het interne controlesysteem bij de federale overheid

De ministerraad heeft kennis genomen van het algemeen jaarverslag 2012 over de werking van het interne controlesysteem bij de federale overheid. Hij nam eveneens kennis van het verslag van de activiteiten van het Interne Auditcomité van de Federale Overheid tussen 1 augustus 2011 en 31 juli 2013. 

In het jaarverslag over de interne controle komen de verslagen van de 20 leidend ambtenaren van de overheidsdiensten en de geplande verbeteringen aan bod. De diensten die een verslag indienden beschikken al over tools op het vlak van goed beheer en hebben in 2011 initiatieven genomen om de interne controle verder te ontwikkelen.

Het activiteitenverslag van het Interne Auditcomité van de Federale Overheid behandelt de ontwikkeling van richtlijnen om de verslagen van de overheidsdiensten op te stellen. Ook de verscheidene aspecten van de toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur worden besproken.