11 dec 2019 12:08

Jeff Hoeyberghs aangeklaagd door het Instituut

Brussel, 11 december 2019 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zal zich burgerlijke partij stellen tegen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs naar aanleiding van zijn seksistische en haatdragende uitspraken tijdens een lezing van de studentenclub KVHV.

Adjunct-directeur Liesbet Stevens verduidelijkt: “De uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen. Daarom is het de opdracht van het Instituut om in te grijpen. Het Instituut wil overigens iedereen bedanken die melding maakte van dit incident. Op één dag tijd liepen er meer dan 1000 meldingen binnen. Dat is een duidelijk signaal dat dit soort uitspraken niet meer getolereerd worden in onze samenleving.”

Het discours van Hoeyberghs ging uit van de minderwaardigheid van vrouwen en een daaruit voortvloeiende zogenaamde ‘natuurlijke’ dominantie van mannen. Vrouwen werden neergezet als ondergeschikte wezens, die geld en bescherming zoeken bij mannen en in ruil daarvoor aan mannen seks verschuldigd zijn. Polariserende en kwetsende meningen uiten mag, maar de vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. De seksistische en misogyne uitspraken van Hoeyberghs druisen in tegen de democratische waarden van onze samenleving.

Stevens: “Natuurlijk gaat het om meer dan het uiten van een controversiële mening. Als je vrouwen lui en dom noemt, verlaag je de drempel om hen te discrimineren. Als je stelt dat ze hun benen moeten opendoen, verlaag je de drempel om hen te verkrachten. De misogyne en denigrerende uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot haat tegen vrouwen, en dragen zo zelfs bij tot een klimaat van discriminatie en geweld jegens vrouwen.”

Vrouwen in het bijzonder worden vaak het slachtoffer van gendergerelateerde discriminatie en geweld. Elk jaar ondervinden ongeveer 150 vrouwen van de hand van hun partner of ex-partner geweld dat tot hun dood leidt of daartoe had kunnen leiden. Elk jaar worden in België bijna 80.000 meisjes en vrouwen slachtoffer van seksueel geweld. Per jaar worden ongeveer 250.000 Belgische vrouwen slachtoffer van (ex-)partnergeweld. En een vijfde van alle vrouwen wordt jaarlijks geconfronteerd met vormen van seksistische of seksuele intimidatie.

Het Instituut trekt naar de rechtbank en vraagt de feiten te onderzoeken in het licht van de schending van de Gender- en Seksismewet. Om de sereniteit van het onderzoek te bewaren, zal het Instituut verder niet communiceren over deze zaak.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.