07 dec 2021 08:53

Jeff Hoeyberghs voor de rechter

Brussel, 7 december 2021 – Vandaag moet Jeff Hoeyberghs zich verantwoorden in de correctionele rechtbank voor zijn seksistische en haatdragende uitspraken tijdens een lezing van de studentenclub KVHV in 2019.  Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving 1489 meldingen over Hoeyberghs’ disours en diende klacht in met burgerlijke partijstelling.

Op 4 december 2019 gaf plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs zijn befaamde lezing ‘Onversneden’ in een aula van de UGent, op uitnodiging van de conservatieve studentengroep KVHV. De lezing was denigrerend en seksistisch van aard: vrouwen werden onder meer neergezet als minderwaardige wezens, die geld en bescherming zoeken bij mannen. In ruil daarvoor zouden ze hen seks verschuldigd zijn. De lezing werd gefilmd en gedeeld op sociale media en er ontstond grote maatschappelijke verontwaardiging over. Het Instituut werd overspoeld door maar liefst 1489 meldingen en stelde zich eind december 2019 burgerlijke partij voor inbreuken op de Seksismewet en voor het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie ten aanzien van vrouwen.

Adjunct-directeur Liesbet Stevens verduidelijkt: “Dit soort uitspraken zet aan tot discriminatie en haat tegenover vrouwen. Daarom is het de opdracht van het Instituut om in te grijpen. Dit is veel meer dan ‘een controversiële mening’, want als mensenrechtenorganisatie is het Instituut net voorstander van het recht op vrije meningsuiting. Maar de vrijheid van meningsuiting heeft grenzen: als je vrouwen lui en dom noemt, dan verlaag je de drempel om hen te discrimineren. Als je stelt dat ze hun benen moeten opendoen, verlaag je de drempel om hen te verkrachten.”

Het vonnis in deze zaak wordt rond het einde van het jaar verwacht. Tot die tijd zal het Instituut zich verder onthouden van commentaar, om de sereniteit van het gerechtelijk proces te vrijwaren.

Perscontact
Sofie Peeters
0485 18 21 31

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.