02 apr 2010 13:40

Jongerenbanenplan

Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact

Goedkeuring van een project in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet een project goedgekeurd dat de Duitstalige Gemeenschap in het kader van het jongerenbanenplan (generatiepact) indiende (*). 

Het project, dat de Duitstalige Gemeenschap via de Paritaire Commissie 332 heeft ingediend, creëert vijf banen (VTE) in de kinderopvangsector. Het besteedt bijzondere aandacht aan de zeer laaggeschoolde jongeren en biedt hen via een luik opleiding meer kansen op werk. 

Dankzij het generatiepact kunnen werkgevers uit de non-profitsector een aantal jongeren tewerkstellen. Een deel van de loonkost (max. 35.000 euro) wordt ten laste genomen door het globale beheer van de sociale zekerheid voor werknemers.

 

(*) artikel 82, §2, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en artikel 14, §2, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.