03 apr 2009 11:53

Jongerenbanenplan

Goedkeuring van de projecten van de gemeenschappen en de gewesten in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact

Goedkeuring van de projecten van de gemeenschappen en de gewesten in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet de projecten goedgekeurd die de gemeenschappen en de gewesten hebben ingediend in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact (*):

  • De Vlaamse Gemeenschap verdeelt 257 voltijdse equivalenten (VTE) over de buitenschoolse opvang, dagverzorging in de ouderenzorg en deeltijdse tewerkstelling van deeltijds lerenden;
  • De Franse Gemeenschap en het Waals Gewest kennen 171,5 VTE toe aan de buitenschoolse opvang;
  • De Duitstalige Gemeenschap kent 8 van de 13 toegekende VTE toe aan de familie- en ouderzorg.

In het kader van het Generatiepact kunnen de werkgevers uit de non-profitsector genieten van een aantal voltijdse equivalenten, waarvoor het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werknemers een deel van de loonkost ten laste neemt (maximum 35.000 euro). De enveloppe voor de deelgebieden bedraagt 15 miljoen euro vanaf 2008, waarvan:

  • 6 miljoen voor de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (hetzij 171,5 VTE waarvan 13 VTE voor de Duitstalige Gemeenschap);
  • 9 miljoen voor de Vlaamse Gemeenschap (hetzij 257 VTE).

(*) artikel 82, §2 van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact en artikel 14, §2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.