25 apr 2003 17:00

Jongerenstages in NGO's

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de stage van schoolverlaters in niet-gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de stage van schoolverlaters in niet-gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden.

Jonge werkzoekenden zullen zodoende kunnen aangeworven worden voor een stage van maximum één jaar in het kader van een actie van een niet-gouvernementele organisatie (NGO) in een ontwikkelingsland, goedgekeurd en gesubsidieerd door de DGOS (**) in het stelsel van programmafinanciering van de NGO's. Zo zullen de NGO's de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor het uitzenden van deze jongeren en zullen de administratieve procedures beperkt worden. (*) tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 april 1996 betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiëring van personen en van niet-gouvernementele organisaties inzake het uitzenden van jonge werkzoekenden in erkende samenwerkingsprojecten of in het kader van bilaterale overeenkomsten. (**) Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking