13 jul 2001 17:00

Joodse goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorl
og 1940-1945