07 nov 2003 16:00

Juridische verbintenissen bij de FOD Buitenlandse Zaken

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een lijst van juridische verbintenissen goed (*), die moeten afgesloten worden om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een lijst van juridische verbintenissen goed (*), die moeten afgesloten worden om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren.

(*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.