19 mrt 2010 11:09

Justitie

Bescherming van bedreigde getuigen

Bescherming van bedreigde getuigen

De ministerraad heeft op initiatief van minister Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet goedgekeurd over de bescherming van bedreigde getuigen.

Bescherming van de politieagenten die instaan voor de bescherming van getuigen
Het voorontwerp voert een aantal organisatorische maatregelen in voor de politieagenten die de bescherming coördineren en uitvoeren. Het gaat onder andere om het verschaffen van beschermde nummerplaten of van een fictieve identiteit. De maatregelen zijn nodig om de getuigen zelf en de politieagenten en hun familie te beschermen.

Inschrijving op een contactadres
Op het contactadres wordt de getuige ingescheven zonder dat hij of zij er werkelijk woont.

Tijdelijke beschermingsidentiteit
De tijdelijke beschermingsidentiteit is een tijdelijke identiteit in afwachting van de toekenning van een nieuwe identiteit. Buitenlandse overheden vragen ernaar als voorwaarde voor een huisvesting op hun grondgebied.

Definitieve identiteitswijziging
De huidige naamswijziging biedt niet voldoende bescherming. Daarom wordt nu ook de wijziging van geboorteplaats en datum mogelijk via een snelle geheime procedure. Het aantal beambten dat de identiteitswijziging behandelt, wordt beperkt.