15 dec 2010 11:08

Justitie

Actualisering van wetgeving op het vlak van telefoonkosten en internetoperatoren

Actualisering van wetgeving op het vlak van telefoonkosten en internetoperatoren

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Justitie Stefaan De Clerck voorstelde om bepaalde wetgeving te actualiseren op het vlak van gerechtskosten en technologische vooruitgang. Het gaat om de wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 dat een aantal artikelen van het wetboek van strafvordering en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven uitvoert.

Om de gerechtskosten te beheren, worden de tarieven voor telefonie aangepast. De tarifering gebeurde tot nu toe op forfaitaire basis. Een nieuwe tarifering op basis van de werkelijke kosten zal de gerechtskosten aanzienlijk verminderen.

Op technologisch vlak, wordt de internetsector onderworpen aan de wettelijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Het koninklijk besluit van 9 januari 2003 wordt afgestemd op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 dat eveneens de medewerking van de operatoren en verstrrekkers van elektronische communicatiediensten regelt in het kader van de BIM-wet (wet van 4 februari 2010).