31 mei 2024 16:57

Justitie: overheidsopdracht voor bewakingsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht inzake bewakingsdiensten.

Concreet betreft het een vierjarige opdracht, die tweemaal verlengd kan worden met één jaar, voor de toegangscontrole, de statische bewaking, de uitvoer van mobiele bewaking en bewakingscentralediensten in bepaalde (gerechts)gebouwen, alsook bewakingsdiensten op de sites van het Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC).

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om de lopende bewakingsdiensten met de huidige dienstverlener voor een zeer beperkte periode te verlengen om de continuïteit te verzekeren.