08 dec 2023 19:58

Justitie: regularisatie uitgavendossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tichelt akkoord met de regularisatie van vier uitgavendossiers van de FOD Justitie.

Naar aanleiding van de adviezen van de Inspectie van Financiën en met het oog op administratieve optimalisatie, werden de volgende vier dossiers samengevoegd tot één overkoepelend dossier dat wordt voorgelegd aan de ministerraad:

  • de informatiecampagne "Iedereen Mee"
  • de verlenging van het contract van een projectleider voor het project "Jupiter"
  • wijzigingen aan het DBFM-contract voor het penitentiair complex van Haren 
  • de levering van TV-distributie aan het detentiehuis van Vorst 

De ministerraad keurt de prestaties die werden uitgevoerd in het kader van deze dossiers goed. De FOD Justitie kan zo overgaan tot het vereffenen van de facturen.