04 feb 2022 17:54

Kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de huidige ontwerpen van de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP).

De opmaak van de KIV vloeit voort uit het Samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid. In de huidige federale staatsstructuur werden immers heel wat van deze bevoegdheden aan de deelgebieden toegewezen. De KIV, onder leiding van de minister van Justitie, geldt dan ook als voorafgaand strategisch beleids- en referentiekader voor zowel het strafrechtelijk beleid als het veiligheidsbeleid van alle regeringen en beleidsactoren in dit land. De nota geldt dus als leidraad voor zowel de federale beleidsplannen als de verschillende gewestelijke versies. Wat het NVP betreft, gecoördineerd door de minister van Binnenlandse Zaken, wordt de inhoud voorbereid door de federale politie.

De twee beleidsdocumenten kunnen nu worden voorgelegd aan de Interministeriële conferentie Veiligheids- en Handhavingsbeleid. Vervolgens zullen ze finaal worden goedgekeurd door de beide politievoogdijministers, met name de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie.