10 feb 2017 13:50

Kalender voor de begrotingscontrole 2017 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de kalender voor de begrotingscontrole voor het jaar 2017 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma goed.

Begrotingsaanpassing 2017

Op 9 februari 2017 heeft het Federaal Planbureau zijn economische begroting 2017 bekendgemaakt. Die economische begroting bevat de macro-economische prognoses voor de federale regering in het kader van de voorbereiding van de begrotingscontrole. Op basis daarvan zal het Monitoringcomité zijn verslag opstellen. De nota van het Monitoringcomité zou vanaf 9 maart 2017 beschikbaar moeten zijn.

De regering zal zich op deze nota baseren om de begrotingswerkzaamheden aan te vatten. Het begrotingsconclaaf zal bijgevolg plaatsvinden tijdens de tweede en derde week van maart 2017. De notificaties moeten ten laatste op 31 maart door de ministerraad worden goedgekeurd, zodat het ontwerp van begrotingsaanpassing voor 28 april 2017 bij het Parlement kan worden ingediend.

Stabiliteitsprogramma 2017 - 2020

België moet uiterlijk tegen 30 april 2017 een stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie met de begrotingsdoelstellingen 2017-2020 voor alle overheden. De werkzaamheden voor de uitwerking van het stabiliteitsprogramma zullen plaatsvinden in de maand april.

Daartoe zal een buitengewoon Overlegcomité samenkomen op 19 april 2017 voor zover het stabiliteitsprogramma overleg over de globale begrotingsdoelstelling vereist.