19 jan 2018 15:46

Kalender voor de begrotingscontrole 2018 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2018-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de kalender voor de begrotingscontrole voor het jaar 2018 en voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 goed.

Begrotingsaanpassing 2018

Op 8 februari 2018 zal het Federaal Planbureau zijn economische begroting bekendmaken, die de macro-economische prognoses voor de federale regering in het kader van de voorbereiding van de begrotingscontrole bevat. Op basis daarvan zal het Monitoringcomité zijn verslag opstellen, dat in de eerste helft van maart beschikbaar zou moeten zijn.

De regering zal zich op deze nota baseren om de begrotingswerkzaamheden aan te vatten.

Daarnaast heeft de ministerraad de ontwerpomzetbrief goedgekeurd die de gebruikte hypotheses, de timing en de voorziene nadere regels voor de voorbereiding van de eerste begrotingsaanpassing 2018 verduidelijkt

Stabiliteitsprogramma 2018-2021

België moet uiterlijk tegen 30 april 2018 een stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie met de begrotingsdoelstellingen 2018-2021 voor alle overheden. De werkzaamheden voor de uitwerking van het stabiliteitsprogramma zullen plaatsvinden in de maand april.

Daartoe zal een buitengewoon Overlegcomité samenkomen op 25 april 2018 voor zover het stabiliteitsprogramma overleg over de globale begrotingsdoelstelling vereist.