24 jan 2003 16:00

Kandidaten voor managementfuncties met beoordeling A, B en C op hun assessment, kunnen deze beoordeling gebruiken voor een nieuwe vergelijkbare proef

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen keurde de Ministerraad de wijziging goed in het koninklijk besluit "de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten". Hierdoor kunnen kandidaten voor managementfuncties met beoordeling A, B en C op het assessment (*) hun beoordeling gebruiken voor een nieuwe vergelijkbare proef.

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen keurde de Ministerraad de wijziging goed in het koninklijk besluit "de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten". Hierdoor kunnen kandidaten voor managementfuncties met beoordeling A, B en C op het assessment (*) hun beoordeling gebruiken voor een nieuwe vergelijkbare proef.

De wijziging houdt in dat kandidaten die op een reeds afgelegd assessment een A (zeer geschikt), B (geschikt) of C (minder geschikt) haalden, op eigen onherroepelijk verzoek, deze behaalde resultaten kunnen behouden voor andere kandidaatstellingen. Voordien bestond deze mogelijkheid niet. Het resultaat van het assessment kan enkel behouden worden als hij zich kandidaat stelt voor een managementfunctie met eenzelfde functiegewicht of een lager functiegewicht. De resultaten van het assessment blijven 2 jaar geldig. Bij een nieuw assessment zullen de nieuwe selectiecommissie en externe expert-evaluatoren zich bij de eindevaluatie dienen te steunen op het schriftelijk assessmentverslag en het interview, welk voor elke functie opnieuw moet worden afgelegd. De vrijstelling is dus niet gekoppeld aan deze eindevaluatie. De aanstellingsprocedure voor managementfuncties maakt deel uit van het creëren van een nieuwe managementcultuur, één van de vier basisprincipes van de Copernicushervorming. De andere drie principes zijn: een nieuwe HR-visie, een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe manier van werken. Meer informatie over de Copernicushervorming vindt u op de site www.copernic-us.be (*) Het assessment is een beoordelingsmethode die kandidaten evalueert voor een functie op basis van hun managementcompetenties aan de hand van welbepaalde criteria.