19 jun 2015 15:32

Kandidatuur van België voor de Asian Infrastructure Investment Bank

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt principieel akkoord met de kandidatuur van België als gewoon lid van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

De Chinese autoriteiten hebben in de marge van de top voor de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Bali, in oktober 2013, het idee gelanceerd om een Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) op te richten.

Om gewoon lid te worden is een goedkeuring nodig door de Raad van Gouverneurs (hoog beslissingsorgaan van de AIIB waarin elke lidstaat vertegenwoordigd is naar verhouding van zijn aandeel in het kapitaal) met een bijzondere meerderheid. Een toetredingsprocedure van elk gewoon lid kan ten vroegste worden opgestart nadat de statuten in werking zijn getreden, waarvoor vereist is dat minstens 10 stichtende leden die minstens 50% van het totale kapitaal vertegenwoordigen toetredingsinstrumenten hebben gedeponeerd. Bijgevolg kan het opstarten van een toetredingsprocedure bij de Raad van Gouverneurs zeker niet voor 2016 in overweging worden genomen. 

De ministerraad vindt nochtans dat het een positief signaal zou zijn mocht België, in het kader van het staatsbezoek aan China, dat plaatsvindt van 21 tot 27 juni 2015, reeds officieel kunnen aankondigen een gewoon lidmaatschap te willen aanvragen van zodra dat effectief mogelijk is. Een intentieverklaring in die zin zal worden opgesteld.