23 dec 2004 16:00

Kanselarij van de Eerste Minister

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een kostenraming nr 2 goed, voor de inrichting van de zolder van de Kanselarij van de Eerste Minister, om er een keuken en restaurant te installeren in de Wetstraat 16, Brussel.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een kostenraming nr 2 goed, voor de inrichting van de zolder van de Kanselarij van de Eerste Minister, om er een keuken en restaurant te installeren in de Wetstraat 16, Brussel.

Als gevolg van onvoorziene werken (afbraak van gemetselde muur, aanpassing van het gebinte...), is de eindrekening van de kosten aanzienlijk hoger dan het bedrag dat oorspronkelijk werd goedgekeurd. De Ministerraad kwam tot het principebesluit dat als het bedrag voor de bijkomende werken, het bedrag van de oorspronkelijke opdracht met 50% overstijgt, dit niet noodzakelijk een onregelmatigheid van die aard is, dat men daarom de kostenraming en bijhorende verrekening moet weigeren.