19 dec 2003 16:00

Kansspelcommissie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de Kansspelcommissie.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de Kansspelcommissie.

Het ontwerp bepaalt de bijdrage van de kansspelinrichtingen in de begroting van de commissie. De werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de commissie en van haar secretariaat zijn volledig ten laste van de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E. De bijdragen voor het jaar 2004 worden met 1,5% geïndexeerd ten opzichte van 2003. (*) betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E, krachtens de wet van 7 mei 1999.