23 jan 2004 13:00

Kansspelcommissie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit (*) betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie, verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit (*) betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie, verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E.

Ter herinnering: voornoemd koninklijk besluit bepaalt de bijdrage van de kansspelinrichtingen in het budget van de Commissie. De oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de commissie en haar secretariaat zijn volledig voor rekening van de houders van vergunningen klasse A, B, C en E. De bijdragen voor 2004 worden geïndexeerd met 1,5%, in vergelijking met 2003. Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) koninklijk besluit van 22 december 2003 (zie bericht 9 van 19 december 2003).