14 feb 2003 16:00

Kansspelcommissie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed betreffende de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed betreffende de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie.

Het gaat om de voorontwerpen tot bekrachtiging: 1. van het koninklijk besluit van 27 december 2001 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E voor het burgerlijk jaar 2002; 2. van het koninklijk besluit van 20 december 2002 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E voor het burgerlijk jaar 2003.