20 dec 2002 16:00

Kansspelcommissie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie, verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie, verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E.

De bijdragen voor het kalenderjaar 2003 worden met 1,5% geïndexeerd in vergelijking met 2002. Concreet betekent dit een verhoging van 225 euro voor een vergunning klasse A, een verhoging van 75 euro per toestel klasse A, een verhoging van 112,5 euro voor een vergunning klasse B, een verhoging van 1,5 euro voor een vergunning klasse C, een verhoging van 37,5 euro voor een vergunning klasse E (categorie E1) en een verhoging van 18,75 euro voor een vergunning klasse E (categorie E2).